Vil du abonnere på vores blog?

Spørg eksperten: Konflikter mellem katte i hjemmet

Selvom visse katte nyder at være sammen med andre katte, er de fleste katte enspændere. Konflikter og aggression mellem katte i hjemmet er derfor et helt almindeligt problem for katteejere. Det mest almindelige er konflikter mellem katte, der for nylig er blevet introduceret for hinanden. Men der kan også opstå konflikter mellem katte, der ellers normalvis er bedste venner, hvis der sker noget, som fører til problemer i deres indbyrdes relation. Feliways tekniske ekspert, Alexandra Beck, svarer her på nogle af de oftest stillede spørgsmål og katterivalisering og konflikter, og giver dig gode råd om, hvordan du som katteejer kan hjælpe med at løse problemet.

Hvordan introducerer man bedst en ny killing for sin gamle kat?

Introduktion mellem kattene, som bør ske gradvis, er afgørende for at hjælpe dem med at få en godt forhold helt fra starten. Anbefalingen er at starte med at begrænse killingens (eller kattens, hvis du har adopteret en voksen kat) bevægelsesfrihed til ét rum, som har alt en kat behøver, såsom seng, vand, mad, kattebakke, kradsetræ, legetøj og FELIWAY Optimum.

Det et vigtigt at kattene vænner sig til hinandens dufte, inden de mødes for første gang. Derfor bør du udveksle kattenes respektive dufte mellem dem, i den periode du holder kattene adskilte i hvert deres rum. Det kan du eksempelvis gøre ved at bytte rundt på tæpperne i deres senge, eller ved først at kæle med den ene kat og så efterfølgende den anden. En anden metode til duftudveksling er at gnide en klud mod den ene kats kind og efterfølgende placere den hos den anden kat og omvendt.

Du er en meget vigtig formidler, når det endelig er tid til kattenes første rigtige møde med hinanden. Giv kattene mad eller godbidder som belønning, så de går en positiv oplevelse ved det første møde. Vær også opmærksom på at begge katte skal have hver sin flugtvej, som de kan benytte, hvis de føler sig utilpasse i situationen.

For at dine katte skal føle sig trygge og sikre ved det første møde, anbefaler vi at du sætter en FELIWAY Optimum diffuser i stikkontakten. Med FELIWAY Optimum mindsker du risikoen for at kattene ser hinanden som en potentiel trussel. Sæt diffuseren i stikkontakten mindst 24 timer før kattene mødes, og lad den sidde i mindst en måned. Nogle gange kan katte have behov for længere tid til at tilpasse sig og her er det en fordel at fortsætte med at anvende FELIWAY Optimum så længe det er nødvendigt.

Efter kattenes første møde, skal du placere FELIWAY Optimum diffuseren i det rum, hvor kattene opholder sig mest. Deler de ikke rum det meste af tiden, anbefaler vi at have en FELIWAY FRIENDS i de respektive rum, hver kat opholder sig mest i. Desuden er det meget vigtigt, at hver kat har adgang til sine egne fornødenheder, såsom egen vand- og madskål, kattebakke, hvilested og kradsetræ.

Två katter som trivs tillsammans.

 

Min nye kat slås med min gamle kat — hvad kan jeg gøre? 

Det er muligt, at dine katte har brug for mere tid til at vænne sig til hinanden. Måske er de blevet introduceret for hinanden for hurtigt. Måske har de forskellige personligheder, som ikke helt passer sammen.

For at hjælpe dem med at blive bedre venner, kan bruge en FELIWAY Optimum diffuser. Feromonsammensætningen i FELIWAY Optimum afgiver samme besked som den kattene fik af deres mor, da de var killinger. Denne besked bidrager til at genskabe harmonien og får dem til at trives bedre i hinandens selskab. Lad diffuseren sidde i stikkontakten i mindst en måned.

Sørg for at hver kat har alt den behøver i form af mad- og vandskål, hvilested, kattebakke og kradsetræ. Du skal have flere af hver af førnævnte (mindst én pr. kat) placeret forskellige steder i hjemmet. Har kattene ikke en hver, kan der opstå konflikter i forbindelse med den interne konkurrence om de enkelte ting. Det er også vigtigt at de spiser hver for sig, så de ikke føler at de skal konkurrere om maden. En enkel måde at løse det på er at du giver den ene kat mad på gulvet, mens den anden kat får sin mad serveret højere oppe, eksempelvis en køkkenstol.

Benyt dig af metoden ”duftoverførsel” til at opmuntre dem til at acceptere hinanden. Tag en blød klud eller børste og træk den fra næse til hale på den ene kat, og efterfølgende det samme på den anden kat med samme klud eller børste, for at føre den ene kats duft over på den anden, og omvendt. Læg derefter kludene eller børsterne der, hvor hver kat sover. Du kan også øge kattenes positive indstilling til den nye duft, ved at lægge en godbid på kluden eller børsten.

At tilbyde ekstra god mad kan være endnu en måde at få dine katte til at acceptere hinanden på, når en ny kat skal introduceres. Maden skal både distrahere dem og få dem til at koble den positive oplevelse ved den ekstra gode mad med det at dele pladsen med hinanden. Vær altid tilstede og observer deres reaktioner når du forsøger dig med dette, så du kan afbryde det, hvis det bliver nødvendigt.

Två katter bråkar på sängen

Min kat slås med naboens kat — hvordan kan jeg hjælpe med at berolige situationen?

En stor kilde til irritation for din kat er konflikter med nabokatte uden for hjemmet. I særdeleshed, hvis der er mange katte i det område du bor i.

Start med at forsøge at finde frem til, hvem af kattene der starter konflikterne. Hvis det er din kat og han ikke er kastreret, bør du få ham kastreret.

Hvis du ikke kan holde katten inde, kan du forsøge at få din kat til, i så vid udstrækning som muligt, at betragte din have som et sikkert sted. Oplever du eksempelvis at konflikterne opstår på bestemte tidspunkter (fordi andre katte kun må komme ud på bestemte tidspunkter af dagen), kan du minimere deres sammenstød ved at tilrette din egen kats udendørs tidsplan.

Gå aldrig imellem med dine hænder, når der opstår slagsmål mellem kattene, da der er stor risiko for at du i så fald vil komme til skade. Kast i stedet noget væk fra kattene for at forsøge at aflede deres opmærksomhed og dermed afbryde slagsmålet.

For at undgå at din kat ser andre katte udenfor eller at andre katte holder øje med din kat, kan du forsøge at blokere din kats adgang til vinduerne. Skab i stedet en mulighed for at din kat kan slappe af på høje steder (eksempelvis på en hylde), hvorfra din kat kan holde øje med kattene udenfor, uden selv at blive set! Det kan også hjælpe at flytte maden væk fra vinduet, eftersom maden kan være tillokkende for udefrakommende katte.

Hvis din kat ofte generes af andre katte, når den er ude, skal du sætte en FELIWAY Optimum diffuser op. Placer den i det rum din kat tilbringer mest tid i. De tryghedsskabende feromonbeskeder i FELIWAY CLASSIC øger kattens opfattelse af hjemmet som et sikkert og trygt sted.  

Två svarta katter som stirrar ut varandra vid dörröppningen.

 

Mine katte, der ellers altid har været venner, er begyndt at slås med hinanden. Hvad kan det skyldes, og hvordan kan jeg hjælpe dem med at blive venner igen? 

  • Start med at sikre dig, at der rent faktisk er tale om et aggressivt slagsmål og ikke bare leg, da leg let kan opfattes som slagsmål.
    • Hvis kattene er stille (ikke hvæser eller skriger), bider eller snapper let, på en måde, der ikke giver sår, og hvis de ikke har kløerne ude, er der bare tale om leg.
  • Forsøg at find frem til, hvad der er årsag til at konflikten er opstået. Har hver kat adgang til sine egne fornødenheder (vand- og madskål, kattebakke, kradsetræ m.m.)? Har du for nylig ændret noget i hjemmet (flyttet en kattebakke eller madskål)?
  • Har noget ændret sig uden for huset, som kan have ført til dine kattes konflikt?
  • Har familiesammensætningen ændret sig (eksempelvis et nyt barn)? Er der kommet nye kæledyr til (en ny kat, killing eller måske endda en hund)?
  • Er der kommet nye katte til i området, som truer dine katte (eller blot én af dem)? Dine katte kan misforstå aggression mod den nye kat i området, og dermed vende den mod hinanden i stedet.
  • Har en af dine katte været hos dyrlægen for nylig? I så fald kan den pågældende kat sende nogle anderledes signaler eller afgive en anderledes lugt, i særdeleshed, hvis den har været bedøvet, hvilket den anden kat kan reagere negativt på.
  • Er en af dine katte blevet kønsmoden? Dette kan forandre kattenes sociale samvær.
  • Er en af dine katte syge? Hvis en af kattene ikke har det godt, kan det påvirke kattenes forhold negativt.

Nogle gange kan der opstå konflikter mellem katte, der ellers hidtil har haft det rigtig godt sammen. Der kan pludselig opstå spændinger eller de kan opstå gradvist (nogle gange endda uden at kattene selv er klar over det!). Du må være dine kattes detektiv og finde frem til, hvad der kan være årsag til at kattenes forhold har ændret sig. Når du opfanger begyndende spændinger eller konflikt mellem kattene, anbefaler vi, at du sætter en FELIWAY Optimum diffuser op i mindst en måned, i de rum dine katte tilbringer mest tid i.

Två vita katter som visar aggression mot varandra

 

New call-to-action

Kommentér

Abonnér på vores blog og bliv opdateret om de nyeste indlæg